HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

Mỗi loại máy xét nghiệm huyết học sẽ sử dụng các hóa chất xét nghiệm tương ứng. Dựa vào nhu cầu sử dụng, khả năng kinh tế, các cơ sở y tế, bệnh viện có thể lựa chọn các sản phẩm phù hợp.

Hóa chất huyết học, hóa chất điện giải, hóa chất điện giải, hóa chất sinh hóa, hóa chất miễn dịch, hóa chất đông máu, que thử nước tiểu

Title

Go to Top