Hóa Chất Xét Nghiệm Sinh Hóa ERBA

Hóa Chất Xét Nghiệm Sinh Hóa ERBA

HÓA CHẤT SINH HÓA ERBA

Hóa chất sinh hóa Erba – Đức được xuất hiện từ lâu trên thị trường Việt Nam, đã được rất nhiều các đơn vị sử dụng và đánh giá tính hiệu quả và độ chính xác cao. Các bệnh viện lớn cũng sử dụng hóa chất Erba trong phòng xét nghiệm và được đánh giá tốt về độ ổn định và tính chính xác.

Mã sản phẩm: HC ERBA
Sản xuất:
ĐỨC

Mô tả

Hóa Chất Xét Nghiệm Sinh Hóa ERBA

HÓA CHẤT SINH HÓA HÃNG ERBA – ĐỨC ( SẢN XUẤT TẠI CH SÉC)

ĐÓNG GÓI CHUNG SỬ DỤNG CHUNG CHO MÁY SINH HÓA

TT Mã hàng Tên hàng hóa Tên hóa chất Đóng gói ĐVT Hãng sx/ Xuất sứ ml/ hộp
1 BLT00001 TRẮNG 250 anbumin 5 X 50ml Hộp Erba/ CH Séc 250ml
2 BLT00002 TRẮNG 500 anbumin 5 X 100ml Hộp Erba/ CH Séc 500ml
3 BLT00003 ALP AMP 150 Phosphatase kiềm R1:4x30ml R2:1x30ml Hộp Erba/ CH Séc 150ml
4 BLT00004 ALP AMP 500 Phosphatase kiềm R1:4x100ml R2:1x100ml Hộp Erba/ CH Séc 500ml
5 BLT00007 TBNN 250 Anpha Amylase R1: 4 X 50 ml
R2: 1 X 50 ml
Hộp Erba/ CH Séc 250ml
6 BLT00006 AMY DUY NHẤT 100 Alpha Amylase, 1-Rgt 5x20ml Hộp Erba/ CH Séc 100ml
7 BLT00052 ALT/GPT 250 ALT/GPT R1: 4 X 50 ml
R2: 1 X 50 ml
Hộp Erba/ CH Séc 250ml
8 BLT00053 ALT/GPT 500 ALT/GPT R1: 4 X 100 ml R2: 1 X 100 ml Hộp Erba/ CH Séc 500ml
9 BLT00067 P AMY 100 Amylase toàn thể R1:4x20ml R2:1x20ml Hộp Erba/ CH Séc 100ml
10 10010251 NGÀY Thuốc kháng huyết thanh O R1: 2x70ml
R2: 1x15ml
Hộp Erba/ CH Séc 155ml
11 BLT00050 AST/ĐẠT 250 AST/ĐẠT R1: 4 X 50 ml
R2: 1 X 50 ml
Hộp Erba/ CH Séc 250ml
12 BLT00051 AST/ĐẠT 500 AST/ĐẠT R1: 4 X 100 ml R2: 1 X 100 ml Hộp Erba/ CH Séc 500ml
13 BLT00009 tỷ D 200 Điều dẫn sắc tố R1: 4 X 50 ml R2: 1 X 6 ml Hộp Erba/ CH Séc 200ml
14 BLT00078 BIL D DCA 500 Bilirubin trực tiếp DCA R1:4x100ml R2:1x100ml Hộp Erba/ CH Séc 500ml
15 BLT00010 XE T200 Tổng số bilirubin R1: 4 X 50 ml R2: 1 X 6 ml Hộp Erba/ CH Séc 200ml
16 BLT00011 HÓA ĐƠN T&D 200 Bilirubin Tổng & Trực tiếp R1: 2 X 50 ml R2: 2 X 50 ml R3: 1 X 6 ml Hộp Erba/ CH Séc 200ml
17 BLT00077 LÀ T DCA 500 Bilirubin Tổng DCA R1:4x100ml R2:1x100ml Hộp Erba/ CH Séc 500ml
18 BLT00015 CA 100 canxi 2 X 50ml Hộp Erba/ CH Séc 100ml
19 BLT00016 CA 250 canxi 1x250ml Hộp Erba/ CH Séc 250ml
20 BLT00033 CL250 clorua 1x250ml Hộp Erba/ CH Séc 250ml
21 BLT00034 CHOL 5×50 cholesterol 5 X 50ml Hộp Erba/ CH Séc 250ml
22 BLT00035 CHOL 1000 cholesterol 1x1000ml Hộp Erba/ CH Séc 1000ml
23 BLT00036 CHOL 250 cholesterol 1x250ml Hộp Erba/ CH Séc 250ml
24 BLT00066 ĐÓ 120 cholinesteraza R1- 2 x 50ml
R2- 1 x 20ml
Hộp Erba/ CH Séc 120ml
30 BLT00020 TẠO 200 Creatinin R1: 2 X 50 ml R2: 2 X 50 ml Hộp Erba/ CH Séc 200ml
31 BLT00021 TẠO 500S Creatinin R1:4x100ml R2:1x100ml Hộp Erba/ CH Séc 500ml
32 BLT00022 TẠO 500 Creatinin R1:4x100ml R2:1x100ml Hộp Erba/ CH Séc 500ml
33 BLT00017 CK100 Creatinine Kinase R1: 2 X 40 ml R2: 2 X 10 ml Hộp Erba/ CH Séc 100ml
34 BLT00018 CK MB 100 Creatinine Kinase MB R1: 2 X40 ml R2: 2 X 10 ml Hộp Erba/ CH Séc 100ml
37 BLT00023 GGT100 Gamma Glutamyltransferase R1: 4 X 20 ml R2: 1 X 20 ml Hộp Erba/ CH Séc 100ml
38 BLT00024 GGT 250 Gamma Glutamyltransferase R1: 4 X 50 ml R2: 1 X 50 ml Hộp Erba/ CH Séc 250ml
39 BLT00025 GLU 500 đường 2 X 250ml Hộp Erba/ CH Séc 500ml
40 BLT00026 GLU 4×250 đường 4x250ml Hộp Erba/ CH Séc 1000ml
45 BLT00028 HDL 80 HDL trực tiếp R1 2x30ml
R2 2x10ml
Hộp Erba/ CH Séc 80ml
46 BLT00032 HDL CHÍNH XÁC 100 HDL TRƯỚC 2 X 50ml Hộp Erba/ CH Séc 100ml
51 BLT00037 LDH100 Lactate Dehydrogenase – P R1: 4 X 20 ml
R2: 1 X 20 ml
Hộp Erba/ CH Séc 100ml
52 BLT00041 LDL-80 LDL cholesterol trực tiếp R1 2x30ml
R2 2x10ml
Hộp Erba/ CH Séc 80ml
54 BLT00043 LDL C TRỰC TIẾP 80 LDL cholesterol trực tiếp R1 1x60ml
R2 1x20ml
Hộp Erba/ CH Séc 80ml
61 BLT00054 TP 250 Protein tổng số 5 X 50ml Hộp Erba/ CH Séc 250ml
62 BLT00055 TP 500 Protein tổng số 2 X 250ml Hộp Erba/ CH Séc 500ml
64 BLT00057 TG 100 chất béo trung tính 2x50ml Hộp Erba/ CH Séc 100ml
66 BLT00059 TG 250 chất béo trung tính 1X250ml Hộp Erba/ CH Séc 250ml
68 BLT00061 Urê 250 urê R1: 4 X 50 ml
R2: 1 X 50 ml
Hộp Erba/ CH Séc 250ml
69 BLT00062 200 ĐƠN Axit Uric (AOD), 1-Rgt 4 x 50ml Hộp Erba/ CH Séc 200ml
70 BLT00063 UA 500 Axit Uric (AOD), 2-Rgt R1:4x100ml R2:1x100ml Hộp Erba/ CH Séc 500ml
71 BLT00064 UA 500S Axit Uric (AOD), 2-Rgt R1:4x100ml R2:1x100ml Hộp Erba/ CH Séc 500ml

NƯỚC RỬA CUVETTE VÀ ĐƯỜNG ỐNG CHO MÁY SINH HÓA

1 Nước rửa Detegent Khám phá CS Alkalime 2 Lít Chai Dirui/TQ
2 Nước rửa CD80 CD80 2 lít Chai Mindray/TQ
3 Nước rửa Extrans THÊM 0,5 2 lít Chai Merk/Đức
4 XSYS0082 XL MÁY GIẶT TỰ ĐỘNG AC/AL XL MÁY GIẶT TỰ ĐỘNG
AC / AL
R1-5 x 44ml
R2-5 x 44ml
Hộp Erba/ CH Séc
5 XSYS0066 XL GIẶT XL GIẶT 4 x 100ml Hộp Erba/ CH Séc

CALIBRATOR – HIỆU CHUẨN

1 XSYS0034 XL ĐA NĂNG XL ĐA NĂNG 1x3ml Lọ Erba/ CH Séc
2 XSYS0061 Bộ hiệu chuẩn HDL/LDL HDL/LDL CAL 1x1ml Lọ Erba/ CH Séc
3 XSYS0052 Bộ hiệu chuẩn RF RF CALSH 1ml Lọ Erba/ CH Séc
4 BLT20032 MÁY HIỆU CHUẨN MAL MAL CAL 1ml Lọ Erba/ CH Séc
5 XSYS0057 Bộ hiệu chuẩn HBA1c BỘ CAL HBA1c 4 x 0,25ml Hộp Erba/ CH Séc
6 XSYS0053 Máy hiệu chuẩn CRP CRP CALSH 1ml Lọ Erba/ CH Séc
7 XSYS0051 MÁY HIỆU CHUẨN ASO ASO CAL SH 1ml Lọ Erba/ CH Séc

CONTROL – QC KIỂM CHUẨN NỘI KIỂM

1 BLT00080 HÃY LÀ BÌNH THƯỜNG HÃY LÀ BÌNH THƯỜNG 1x5ml Lọ Erba/ CH Séc
2 BLT00081 ĐƯỜNG ERBA ĐƯỜNG ERBA 1x5ml Lọ Erba/ CH Séc
3 BLT20034 QC Cấp 2 Cấp độ kiểm soát-2 1ml Lọ Randox/Anh
4 BLT20035 QC Cấp 3 Cấp độ kiểm soát-3 1ml Lọ Randox/Anh
5 BLT20033 kiểm soát MAL XẤU VỚI 1ml Lọ Erba/ CH Séc
6 BLT20039 Điều khiển RF RF CON 1ml Lọ Erba/ CH Séc
7 XSYS0055 Kiểm soát HbA1c HBA1c CON H 1 x 0,25ml Lọ Erba/ CH Séc
8 XSYS0056 Kiểm soát HbA1c HBA1c CON L 1 x 0,25ml Lọ Erba/ CH Séc
9 BLT20034 Đa điều khiển L1 Đa điều khiển L1 1ml Lọ Erba/ CH Séc Kiểm soát chất lượng: CRP, FER, RF
10 BLT20035 Đa điều khiển L2 Đa điều khiển L2 1ml Lọ Erba/ CH Séc Kiểm soát chất lượng: CRP, FER, RF
11 BLT20004 Kiểm soát ASO KẾT HỢP VỚI 1ml Lọ Erba/ CH Séc

 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI CHO MÁY TỰ ĐỘNG 

1 XSYS0001 anbumin TRẮNG 440 10x4ml Hộp ERBA/CH SÉC 440ml
2 XSYS0002 Phosphatase kiềm ALP110 R1-2x44ml
R2-2x11ml
Hộp ERBA/CH SÉC 110ml
3 XSYS0003 Anpha Amylase TBNN 110 5x22ml Hộp ERBA/CH SÉC 110ml
4 XSYS0017 ALT/GPT ALT/GPT 330 R1-6x44ml
R2-6x 11ml
Hộp ERBA/CH SÉC 330ml
7 XSYS0016 AST/ĐẠT AST/ĐẠT 330 R1-6 x 44ml
R2-6 x 11ml
Hộp ERBA/CH SÉC 330ml
9 XSYS0028 Điều dẫn sắc tố BI D 330 6x44ml
6x11ml
Hộp ERBA/CH SÉC 330ml
10 XSYS0086 Bilirubin trực tiếp DCA BIL D DCA 330 6x44ml
6x11ml
Hộp ERBA/CH SÉC 330ml
11 XSYS0023 Tổng số bilirubin XE T330 6x44ml
6x11ml
Hộp ERBA/CH SÉC 330ml
12 XSYS0087 Bilirubin Tổng DCA LÀ T DCA 330 6x44ml
6x11ml
Hộp ERBA/CH SÉC 330ml
13 XSYS0007 canxi CA 120 10x12ml Hộp ERBA/CH SÉC 120ml
14 XSYS0008 clorua CL 120 10x12ml Hộp ERBA/CH SÉC 120ml
15 XSYS0009 cholesterol CHOL 440 10x44ml Hộp ERBA/CH SÉC 440ml
16 XSYS0047 Protein phản ứng C CRP 2x40ml
2x10ml
Hộp ERBA/CH SÉC 100ml
17 XSYS0084 Protein phản ứng C HS CRP-HS 2x40ml
2x8ml
Hộp ERBA/CH SÉC 96ml
18 XSYS0024 Creatinin TẠO 275 5x44ml
5x11ml
Hộp ERBA/CH SÉC 275ml
20 XSYS0022 Creatinine Kinase CK110 2x44ml
2x11ml
Hộp ERBA/CH SÉC 110ml
21 XSYS0029 Creatinine Kinase MB CK MB 110 2x44ml
2x11ml
Hộp ERBA/CH SÉC 110ml
22 XSYS0011 Gamma Glutamyl Transf. GGT 110 2x44ml
2x11ml
Hộp ERBA/CH SÉC 110ml
23 XSYS0012 đường GLU 440 10x44ml Hộp ERBA/CH SÉC 440ml
25 XSYS0043 HDL trực tiếp HĐL C 160 4x30ml
4x10ml
Hộp ERBA/CH SÉC 160ml
26 XSYS0049 Sắt FE 125 2 4x25ml
4×6,5ml
Hộp ERBA/CH SÉC 125ml
27 XSYS0013 Lactate Dehydr. – P LDH 110 2x44ml
2x11ml
Hộp ERBA/CH SÉC 110ml
28 XSYS0044 trực tiếp LDL LDL-C 80 2x30ml
2x10ml
Hộp ERBA/CH SÉC 80ml
29 XSYS0081 lipaza MÔI 110 2x44ml
2x11ml
Hộp ERBA/CH SÉC 110ml
35 XSYS0018 Protein tổng số TP 440 10x44ml Hộp ERBA/CH SÉC 440ml
36 XSYS0041 chất béo trung tính TG 440 10x44ml Hộp ERBA/CH SÉC 440ml
38 XSYS0020 urê Urê 275 5x44ml
5x11ml
Hộp ERBA/CH SÉC 275ml
39 XSYS0021 Axit Uric ® UA 275 5x44ml
5x11ml
Hộp ERBA/CH SÉC 275ml
40 XSYS0042 Axit Uric ® UA 440 10x44ml Hộp ERBA/CH SÉC 440ml

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FUJIMAX

A002 – A Khu Thương Mại Tầng Trệt, Cao ốc An Bình
787 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM

MST:  0314857719
Tel:  082 945 3388
Hotline:  0914 127 288 – 0902 567 469

Tư vấn bán hàng:082 2694 3388
Tư vấn kỹ thuật:  0905 514 090

Trang web:  www.fujimaxmedical.com
Email:  fujimax2022@gmail.com

Title

Go to Top