Hóa Chất Sinh Hóa Mindray

Hóa Chất Sinh Hóa Mindray

HÓA CHẤT SINH HÓA MINDRAY 

– Trọn bộ hóa chất, chất kiểm chuẩn và chất hiệu chuẩn chính hãng Mindray
– Đa dạng các chỉ số đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng
– Hóa chất phân nhóm 2 theo Thông tư 14
– Đầy đủ các chứng chỉ chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, CE

Mindray Logo

Mã sản phẩm: HCSH-M
Kích thước:

Trọng lượng:

Mô tả

Hóa Chất Sinh Hóa Mindray

– Trọn bộ hóa chất, chất kiểm chuẩn và chất hiệu chuẩn chính hãng Mindray
– Đa dạng các chỉ số đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng
– Hóa chất phân nhóm 2 theo Thông tư 14
– Đầy đủ các chứng chỉ chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, CE

hoa chat sinh hoa 05 hoa chat sinh hoa 04 01

Hóa chất Sinh hóa

 

hoa chat sinh hoa 06

Chất kiểm chuẩn – Chất hiệu chuẩn

Title

Go to Top