Hóa Chất Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động LUMIPULSE®

Hóa Chất Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động LUMIPULSE®

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH

HBcrAg (HBV core related Antigen) xét nghiệm định lượng kháng nguyên lõi của HBV. Theo hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh viên gan virus B được Bộ Y tế quy định HBcrAg được sử dụng là xét nghiệm để đưa ra quyết định ngưng sử dụng thuốc điều trị cho bệnh nhân chưa xơ gan, cũng như theo dõi định kỳ và đánh giá khả năng tái hoạt của HBV sau khi ngưng thuốc.

Mã sản phẩm: HCXNMD
Kích thước:
Trọng lượng:

Mô tả

Hóa Chất Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động LUMIPULSE®

HBcrAg chỉ dấu mới trong theo dõi HBV

HBcrAg (HBV core related Antigen) xét nghiệm định lượng kháng nguyên lõi của HBV. Theo hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh viên gan virus B được Bộ Y tế quy định HBcrAg được sử dụng là xét nghiệm để đưa ra quyết định ngưng sử dụng thuốc điều trị cho bệnh nhân chưa xơ gan, cũng như theo dõi định kỳ và đánh giá khả năng tái hoạt của HBV sau khi ngưng thuốc.

Phương pháp đo HbcrAg (kháng nguyên lõi của HBV)

Phương pháp đo HbcrAg (kháng nguyên lõi của HBV)

Biểu đồ tương quan giữa HbcrAg và HBV DNA trên bệnh nhân mãn tính không được điều trị.

 

MENU TEST IMUNOASSAY FUJIREBIO 4 MENU TEST IMUNOASSAY FUJIREBIO 6 MENU TEST IMUNOASSAY FUJIREBIO 5

Title

Go to Top