HÓA CHẤT HUYẾT HỌC MINDRAY 

Hóa chất huyết học Mindray dùng cho các dòng máy huyết học: BC 20S, Bc 30S, BC 2800, BC 3000, BC 3600, BC 5300, BC 5380, BC 5000 Và BC 5150

Mindray Logo Mã sản phẩm: HCHH-M Kích thước: Trọng lượng: