VIETMED HÂN HẠNH CÙNG HÃNG FUJIREBIO LÀ NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG CHO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 25 HỘI HÓA SINH Y HỌC HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Trong 2 ngày 21 – 22/10/2022 tại thành phố Hạ [...]